Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Krása a výkon SR 2018

KRÁSA A VÝKON SR 2018

 

PROPOZÍCIE KRÁSA A VÝKON SR 2018 - SVK   

 

Usporiadateľ:

Slovenský dostihový a coursingový zväz v spolupráci s UKK

Súťaž pozostáva z dvoch častí:

I.časť:

10.02.2018  Nitradog Cup CACIB výstava Nitra

II.časť:

14.-15.04.2018 Majstrovstvá Slovenska v coursingu 2018 Partizánske

Kontaktná osoba:

Slavomíra Božiková

bozikova.slavomira@gmail.com

Oprávnené plemená:

Všetky plemená chrtov (X. skupina), vipet šprintér, taliansky chrtík šprintér, Cirneco dell´Etna, Faraónsky pes, Ibizský podenko a Kanársky podenko.

Prihláška:

Chrt sa prihlási na výstavu (podľa propozícii organizátora výstavy – Únie kynologických klubov) do triedy strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov, čestnej alebo víťazov. Všetky potrebné informácie k prihláške nájdete na stránke http://www.nitradog.sk/2018_02_10-11/

 

Chrt sa prihlási na coursing podľa propozícii Slovenského dostihového a coursingového zväzu. Chrt, ktorý sa prihlásil na výstavu v rámci II. alebo III. uzávierky, bude mať zľavu na štartovnom na coursingu. Propozície na coursing budú zverejnené včas na stránke www.coursing.wbl.sk Súčasťou prihlášky na coursing je aj kópia posudku chrta z výstavy Nitradog Cup konanej dňa 10.02.2018.

Hodnotenie:

Jedinec sa musí zúčastniť oboch častí súťaže (výstavy aj coursingu).

Výstava:

Na výstave musí chrt získať známku minimálne dobrý. Za výstavu musí získať najmenej 1 bod. Jedincom sa za výsledky na výstave prideľujú body podľa tab. č. 1.

Tabuľka č. 1: Bodovanie na výstave

Coursing:

Na coursingu musí chrt získať umiestnenie (umiestnenie nie je priznané za diskvalifikáciu, nedobeh, nenastúpenie na štart). Chrt, ktorý bol v dôsledku zranenia v prvom kole na návrh veterinára vyradený, získa umiestnenie podľa počtu bodov získaných v prvom kole. Jedincom sa za výsledky na coursingu prideľujú body podľa tabuľky č. 2. Za coursing musí získať minimálne 1 bod.

Tabuľka č. 2: Bodovanie na coursingu

Získané body z výstavy a z coursingu sa sčítajú, pričom jedinec musí získať minimálne 5 bodov. Pri rovnosti bodov rozhoduje lepšie umiestnenie na coursingu.

Titul:

Víťaz pre krásu a výkon SR 2018

Ak sú na coursingu prihlásené najmenej 3 jedince toho istého plemena a pohlavia, udeľuje sa titul zvlášť pre suky a zvlášť pre psy. Ak sú prihlásení menej ako traja jedinci jedného pohlavia, udeľuje sa v rámci plemena len jeden titul pre obe pohlavia.

Ceny:

Víťazom pre krásu a výkon SR 2018 bude odovzdaná cena v rámci záverečnej ceremónie na Majstrovstvách Slovenska v coursingu 2018 v Partizánskom.

 

 

 

TOPlist