Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Slovak Coursing Championship

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V COURSINGU 2018

KRÁSA A VÝKON SR 2018

 

VÝSLEDKY SOBOTA 1. KOLO / SATURDAY RESULTS 1ST ROUND

VÝSLEDKY SOBOTA 2. KOLO / SATURDAY RESULTS 2ND ROUND

VÝSLEDKY SOBOTA / SATURDAY RESULTS

 

VÝSLEDKY NEDEĽA 1. KOLO / SUNDAY RESULTS 1ST ROUND

VÝSLEDKY NEDEĽA 2. KOLO / SUNDAY RESULTS 2ND ROUND

VÝSLEDKY NEDEĽA / SUNDAY RESULTS

 

VÝSLEDKY KRÁSA A VÝKON SR 2018 / BEAUTY AND PERFORMANCE OF SLOVAKIA 2018 RESULTS

 

      

Usporiadateľ:

Slovenský dostihový a coursingový zväz

Druh preteku:

Coursing podľa pravidiel FCI Dostihového a coursingového poriadku so zadávaním CACIL, CACT

Miesto preteku:

Adamovské jazerá, Gbely - Adamov

Dátum:

14.04.2018 – 15.04.2018

Dátum uzávierky prihlášok:

05.04.2018

Prihláška:

prihlasovanie ukončené

Vedúci preteku:

Slavomíra Božiková   

Povrch:

Rozľahlý rovinatý trávnatý povrch

Dĺžka dráhy:

600 m – 800 m

Spôsob ťahania návnady:

Motorový navijak, cez kladky

Tituly:

CACIL, CACT, Majster Slovenska v coursingu 2018:

O CACIL sa môže uchádzať len pes X. skupiny FCI, ktorý spolu s prihláškou zašle aj kópiu posudku s hodnotením najmenej „veľmi dobrý“ získaným v triede dospelých na CACIB výstave.

 

CACT, Majster Slovenska v coursingu 2018:

faraónsky pes, Cirneco Dell´Etna, ibizský podenko, kanársky podenko, vipet (šprintér), taliansky chrtík (šprintér)

 

Víťaz pre Krásu a výkon SR 2018:

O titul sa môže uchádzať len pes, ktorého majiteľ zašle spolu s prihláškou aj kópiu posudku z triedy strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov, čestnej alebo víťazov z výstavy Nitradog Cup konanej dňa 10.02.2018.

Rozhodcovia:

Paul Brackx (B)

Hannes Krapfenbauer (A)

Poplatky:

Štartovné:

30 eur za prvého psa, 27 eur za druhého psa, 24 eur za ďalšieho psa toho istého majiteľa, platba v hotovosti pri registrácii.

 

Členovia SDCZ:

27 eur za prvého psa, 24 eur za druhého psa, 21 eur za ďalšieho psa toho istého majiteľa, platba v hotovosti pri registrácii.

 

Zľava 5 eur zo štartovného:

Nárok na zľavu 5 eur zo štartovného má len pes, ktorého majiteľ zašle spolu s prihláškou aj kópiu dokladu o platbe poplatku za výstavu Nitradog Cup konanú dňa 10.02.2018 v rámci II. uzávierky alebo III. uzávierky.

Ceny:

1.– 6. miesto

Rozpis plemien:

Sobota 14.04.2018, začiatok 1. kola o 08:30 h:

Barzoj, Chart Polski, Deerhound, Faraónsky pes, Cirneco Dell´Etna, Iibizský podenko, Kanársky podenko, Maďarský chrt, Španielsky galgo, Vipet, Vipet (Šprintér)

 

Nedeľa 15.04.2018, začiatok 1. kola o 08:30 h:

Afgánsky chrt, Azawakh, Írsky vlkodav, Saluki, Sloughi, Greyhound, Taliansky chrtík, Taliansky chrtík (Šprintér)

Veterinárny dozor:

MVDr. Lenka Kušnieriková

Veterinárne podmienky:

Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred pretekom, resp. podľa dĺžky trvania účinnosti vakcíny. Psi zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.

Psi, ktorí neprešli veterinárnou kontrolou pred prvým kolom sa nesmú coursingu zúčastniť. Psi mladší ako 2 roky a starší ako 6 rokov musia absolvovať veterinárnu kontrolu aj pred druhým kolom. Majiteľ psa je povinný brať zreteľ na jeho momentálne možnosti a iba primerane tomu zviera zaťažovať. Preto má majiteľ psa vždy možnosť stiahnuť svojho psa z coursingu.

Doping:

Všetky druhy dopingu sú zakázané. Dopingová kontrola sa riadi Národným dostihovým a coursingovým poriadkom SR.

Dopingový komisár:

MVDr. Lenka Kušnieriková

Podmienky účasti:

Každý pes prihlásený do preteku musí mať platnú dostihovú / coursingovú licenciu. Pre bezproblémový priebeh akcie sú účastníci povinní dodržiavať program a časový rozvrh preteku. Hodnotí sa medzinárodným bodovacím systémom FCI.

Rozpis behov:

V prvom kole sa psi radia do jednotlivých dvojíc a ich poradia v behu náhodným výberom. V prípade nepárneho počtu prihlásených psov, usporiadateľ podľa možnosti nasadí náhradného psa do páru, aby sa predišlo behu len jedného psa. V druhom kole sa psi radia do jednotlivých behov vzostupne podľa výsledkov z prvého kola.

Povinná výbava psov:

Coursingová dečka vo farbách biela a červená, bez nápisov, znakov alebo iných symbolov. Dostihový náhubok je povinný pre všetky plemená. Pred štartom sa psom zložia obojky.

Porušenie poriadku majiteľom psa alebo psovodom:

 

Na podujatí sú majitelia povinní postarať sa, aby sa psi voľne nepohybovali, svojim správaním nespôsobili ujmu na zdraví alebo majetku, prípadne narúšať priebeh pretekov. Majiteľ / psovod, ktorého pes sa takto previní, môže byť potrestaný peňažnou pokutou vo výške 25 eur. Rozhodcovia a vedúci coursingu majú právo pri hrubom priestupku nepripustiť previnilých jedincov na štart alebo vylúčiť ich zo súťaže bez náhrady výdavkov. Rovnako majú právo vykázať zo športového areálu osoby urážajúce alebo iným spôsobom napádajúce rozhodcov alebo funkcionárov podujatia.

Vylúčenie zodpovednosti:

 

Ani usporiadateľ ani funkcionári nie sú zodpovední za zranenia spôsobené majiteľom psov, psom alebo funkcionárom. Rovnako tak nenesú akúkoľvek zodpovednosť v prípade stratených psov. Majiteľ nie je zodpovedný za zranenia iného psa spôsobené jeho psom v priebehu coursingu. Vo všetkých ostatných prípadoch preberá majiteľ za svojho psa plnú zodpovednosť.

Protest:

Protest je možné podať po zložení zálohy vo výške 100 eur, ktorá prepadá v prospech usporiadateľa v prípade, ak je protest neoprávnený. V opačnom prípade sa vracia navrhovateľovi. Protest rieši zbor rozhodcov spolu s vedúcim coursingu. Podanie protestu a jeho riešenie usporiadateľ uvedie do Správy o coursingu, ktorú odovzdá DCK. Voči rozhodnutiam rozhodcov nie je možné podať protest.

Krása a výkon SR

Súťaž sa riadi pravidlami Národného dostihového a coursingového poriadku SR. Propozície k súťaži sú uvedené tu.

Medzinárodný dostihový šampión – C.I.C.

Získaním najmenej 3x CACIL alebo 2x CACIL a 2x Res. CACIL v dvoch rôznych krajinách. Čas medzi prvým a posledným CACIL/Res. CACIL musí byť najmenej 1 rok a 1 deň.

Slovenský šampión práce

Získaním 3x CACT alebo 2x CACT a 3x Res. CACT, z toho minimálne 1x CACT na medzinárodnom dostihu alebo coursingu organizovaného pod záštitou SKJ a ostatné na národných dostihoch alebo coursingoch organizovaných pod záštitou SKJ. Potrebný počet osvedčení je potrebné získať najmenej v dvoch dostihových sezónach.

Kontakt: bozikova.slavomira@gmail.com

 

 

ČASOVÝ ROZVRH PRETEKU:

 

  Sobota 14.04.2018:

07:00 – 08:00

   Príjem psov

07:00 – 08:00

   Veterinárna kontrola

08:30

   Začiatok prvého kola

12:00

   Veterinárna kontrola pre psov mladších ako 2 roky a starších ako 6 rokov

13:00

   Začiatok druhého kola

18:00

   Záverečná ceremónia

 

    Nedeľa 15.04.2018:

07:00 – 08:00

   Príjem psov

07:00 – 08:00

   Veterinárna kontrola

08:30

   Začiatok prvého kola

12:00

   Veterinárna kontrola pre psov mladších ako 2 roky a starších ako 6 rokov

13:00

   Začiatok druhého kola

18:00

   Záverečná ceremónia

 

TOPlist