Založiť webovú stránku alebo eShop

Medzinárodné Majstrovstvá SR v coursingu

MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ SR V COURSINGU 2017

CACIL, CACT, bodovací, V4 CUP

CATALOGUE EN

KATALÓG SK

VÝSLEDKY SOBOTA / RESULTS SATURDAY

VÝSLEDKY NEDEĽA / RESULTS SUNDAY

Usporiadateľ:

Slovenský dostihový a coursingový zväz

Druh preteku:

Coursing podľa pravidiel Dostihového a coursingového poriadku SR so zadávaním CACIL, CACT

Miesto preteku:

AeroCafe Letisko Partizánske – Malé Bielice 

Dátum:

01.04.2017 – 02.04.2017

Dátum uzávierky prihlášok:

24.03.2017

Prihláška:

prihlasovanie online

Vedúci preteku:

Slavomíra Božiková

Povrch:

Rozľahlý rovinatý trávnatý povrch

Dĺžka dráhy:

600 m – 900 m

Spôsob ťahania návnady:

Motorový navijak, cez kladky

Tituly:

CACIL, CACT, Medzinárodný majster Slovenska v coursingu 2017:

O CACIL sa môže uchádzať len pes X. skupiny FCI, ktorý spolu s prihláškou zašle aj hodnotenie najmenej „veľmi dobrý“ získané v triede dospelých na CACIB výstave.

CACT, Medzinárodný majster Slovenska v coursingu 2017:

faraónsky pes, Cirneco Dell´Etna, ibizský podenko, kanársky podenko, vipet (šprintér), taliansky chrtík (šprintér)

Rozhodcovia:

Irina Kozlova (RUS)

Orsolya Bali (HU)

Poplatky:

30 eur za prvého psa, 25 eur za druhého psa, 20 eur za tretieho psa a každého ďalšieho psa toho istého majiteľa, platba v hotovosti pri registrácii

Ceny:

1.– 6. miesto

Rozpis plemien:

Sobota 01.04.2017, začiatok 1. kola o 08:30 h:

Afgánsky chrt, Azawakh, Barzoj, Deerhound, Írsky vlkodav, Saluki, Chart Polski, Španielsky galgo, Greyhound, Maďarský chrt, Taliansky chrtík, Taliansky chrtík (Šprintér)

Nedeľa 02.04.2017, začiatok 1. kola o 08:30 h:

Faraónsky pes, Cirneco Dell´Etna, Iibizský podenko, Kanársky podenko, Sloughi, Vipet, Vipet (Šprintér)

Veterinárny dozor:

MVDr. Lenka Kušnieriková

Veterinárne podmienky:

Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred pretekom, resp. podľa dĺžky trvania účinnosti vakcíny. Psi zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.

Psi, ktorí neprešli veterinárnou kontrolou pred prvým kolom sa nesmú coursingu zúčastniť. Psi mladší ako 2 roky a starší ako 6 rokov musia po každom behu absolvovať veterinárnu kontrolu pred druhým kolom. Majiteľ psa je povinný brať zreteľ na jeho momentálne možnosti a iba primerane tomu zviera zaťažovať. Preto má majiteľ psa vždy možnosť stiahnuť svojho psa z coursingu.

Doping:

Všetky druhy dopingu sú zakázané. Dopingová kontrola sa riadi Národným dostihovým a coursingovým poriadkom SR.

Dopingový komisár:

Slavomíra Božiková

Podmienky účasti:

Každý pes prihlásený do preteku musí mať platnú dostihovú / coursingovú licenciu. Pre bezproblémový priebeh akcie sú účastníci povinní dodržiavať program a časový rozvrh preteku. Hodnotí sa medzinárodným bodovacím systémom FCI.

Rozpis behov:

V prvom kole sa psi radia do jednotlivých dvojíc a ich poradia v behu náhodným výberom. V prípade nepárneho počtu prihlásených psov, usporiadateľ podľa možnosti nasadí náhradného psa do páru, aby sa predišlo behu len jedného psa. V druhom kole sa psi radia do jednotlivých behov vzostupne podľa výsledkov z prvého kola.

Povinná výbava psov:

Dostihová dečka vo farbách biela a červená. Dostihový náhubok podľa bodu 7.3 Medzinárodného coursingového poriadku pre všetky plemená.

Porušenie poriadku majiteľom psa alebo psovodom:

 

Na podujatí sú majitelia povinní postarať sa, aby sa psi voľne nepohybovali, svojim správaním nespôsobili ujmu na zdraví alebo majetku, prípadne narúšať priebeh pretekov. Majiteľ / psovod, ktorého pes sa takto previní, môže byť potrestaný peňažnou pokutou vo výške 25 eur. Rozhodcovia a vedúci coursingu majú právo pri hrubom priestupku nepripustiť previnilých jedincov na štart alebo vylúčiť ich zo súťaže bez náhrady výdavkov. Rovnako majú právo vykázať zo športového areálu osoby urážajúce alebo iným spôsobom napádajúce rozhodcov alebo funkcionárov podujatia.

Vylúčenie zodpovednosti:

 

Ani usporiadateľ ani funkcionári nie sú zodpovední za zranenia, ktoré spôsobili majitelia psov, psi alebo samotní funkcionári. Rovnako tak nenesú akúkoľvek zodpovednosť v prípade stratených psov. Majiteľ nie je zodpovedný za zranenia iného psa spôsobené jeho psom v priebehu coursingu. Vo všetkých ostatných prípadoch preberá majiteľ za svojho psa plnú zodpovednosť.

Protest:

Protest je možné podať po zložení zálohy vo výške 100 eur, ktorá prepadá v prospech usporiadateľa v prípade, ak je protest neoprávnený. V opačnom prípade sa vracia navrhovateľovi. Protest rieši zbor rozhodcov spolu s vedúcim coursingu. Podanie protestu a jeho riešenie usporiadateľ uvedie do Správy o coursingu, ktorú odovzdá DCK. Voči rozhodnutiam rozhodcov nie je možné podať protest.

 

ČASOVÝ ROZVRH PRETEKU:

 

  Sobota 01.04.2017:

07:00 – 08:00

  Príjem psov

07:00 – 08:00

  Veterinárna kontrola

08:30

  Začiatok prvého kola

12:00

  Veterinárna kontrola pre psov mladších ako 2 roky a starších ako 6 rokov

13:00

  Začiatok druhého kola

18:00

  Záverečná ceremónia

 

  Sobota 01.04.2017:

18:00 – 20:00

  Príjem psov

18:00 – 20:00

  Veterinárna kontrola

 

  Nedeľa 02.04.2017:

07:00 – 08:00

  Príjem psov

07:00 – 08:00

  Veterinárna kontrola

08:30

  Začiatok prvého kola

12:00

  Veterinárna kontrola pre psov mladších ako 2 roky a starších ako 6 rokov

13:00

  Začiatok druhého kola

18:00

  Záverečná ceremónia

 

TOPlist